Bel: 085 8888 004ma-vr, 09:00 - 17:00

"Bieden jullie ook
losse operakaarten aan?

Lees het antwoord op deze vraag

Bekijk alle voordelen
Lees meer reviews

Ontevreden of klachten over uw reis

OperaTravel.nl doet haar uiterste best om uw reis goed te laten verlopen. Niettemin kunnen zich toch problemen voordoen en uiteraard helpen we u ook dan snel en professioneel. Bij een klacht omtrent een reis is er een belangrijk onderscheid tussen een klacht die tijdens de reis ontstaat en een klacht na thuiskomst van de reis.

Klacht tijdens de reis
Indien u op enig moment onverhoopt een klacht heeft of zich een probleem voordoet, dient u hiervan direct melding te maken op het daarvoor bestemde noodnummer van OperaTravel.nl. Dit kan ook middels een voicemail boodschap of een sms-bericht. Deze melding dient ertoe OperaTravel.nl in staat te stellen om het probleem, zo mogelijk ter plekke en direct, te verhelpen.

Klachten die tijdens de reis niet of niet direct (aantoonbaar) zijn gemeld, zullen bij terugkomst niet in behandeling worden genomen. Indien uw, tijdig gemelde, klacht op reis niet naar wens wordt opgelost, dient u deze binnen 30 dagen na terugkomst per e-mail ([email protected]) of schriftelijk bij OperaTravel.nl in te dienen. Indien u tijdig uw klacht heeft ingediend, zal OperaTravel.nl binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen inhoudelijk per e-mail of brief reageren op de klacht. Klachten kunnen indien gewenst ook ingediend worden bij de Thuiswinkelorganisatie. OperaTravel.nl is aangesloten bij deze onafhankelijke instantie. De Thuiswinkelorganisatie kan tegen betaling van klachtengeld uw klacht in behandeling nemen.

Overige klachten
Indien u overige klachten of aanmerkingen ten aanzien van ons bedrijf heeft vragen we u contact op te nemen met ons per e-mail ([email protected]). We reageren inhoudelijk op uw klacht binnen een termijn 10 werkdagen. Zoals hierboven omschreven dienen klachten met betrekking tot een reis tijdens de reis te worden gemeld aan ons. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. de website van SGC. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Betrouwbaar en veilig boeken
Betrouwbaar en veilig boeken
Als eerste op de hoogte van onze acties?
Bekend van de radio

Om u een goede website te kunnen bieden, maken we gebruik van cookies. Meer informatie over onze cookies